Асоциация на Пациентите с Бъбречни Заболявания и приятели.

Association of Patients with Kidney Disease and friends.